دانلود کاتالوگ محصولات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی شرکت دارویی به بان شیمی

جدول را بصورت افقی اسکرول کنید تا لینک دانلود کاتالوگ هر محصول را ببینید.

دسته کاربرد برند ردیف نام محصول دانلود کنید
ضدعفونی‌کننده‌های دست اسکراب جراحی آسپتین 1 سپتی اسکراب دانلود کاتالوگ
هایسپت 2 هند اسکراب (HANDSCRUB) دانلود کاتالوگ
ضدعفونی‌کننده‌های دست آسپتین 3 سپتی سیدین دانلود کاتالوگ
4 سپتی سیدین پلاس دانلود کاتالوگ
5 سپتی سیدین پی سی دانلود کاتالوگ
6 سپتی ژل دانلود کاتالوگ
7 سپتی ژل پلاس دانلود کاتالوگ
هایسپت 8 هایساید ویروگارد (HICIDE VIROGUARD) دانلود کاتالوگ
9 هنداستریل (HANDSTERILE) دانلود کاتالوگ
10 هنداستریل پلاس (+HANDSTERILE) دانلود کاتالوگ
11 هنداستریل اکسترا (HANDSTERILE EXTERA) دانلود کاتالوگ
12 هند ژل (HANDGEL) دانلود کاتالوگ
13 هندژل پلاس (+HANDGEL) دانلود کاتالوگ
محلول ضدعفونی کننده سطوح محلول ضدعفونی کننده سطوح کوچک (آماده به مصرف) آسپتین 14 سپتی سرفیس دانلود کاتالوگ
15 سپتی سرفیس پلاس دانلود کاتالوگ
16 سپتی سیدین رپید دانلود کاتالوگ
هایسپت 17 هایساید اس 125 (HICIDE S-125) دانلود کاتالوگ
18 هایسپت رپید (RAPID) دانلود کاتالوگ
19 هایسپت فوم (FOAM) دانلود کاتالوگ
20 هایسپت نئو (NEO) دانلود کاتالوگ
ضدعفونی کننده سطوح کنسانتره آسپتین 21 سایاسپت پزشکی دانلود کاتالوگ
22 سایاسپت HP دانلود کاتالوگ
23 پرسیدین 1% پزشکی دانلود کاتالوگ
24 هایسپت سپتونیت (SEPTONEAT) دانلود کاتالوگ
25 هایساید اس 5 (HICIDE S-5) دانلود کاتالوگ
ضدعفونی کننده‌های پوست حمام آنتی سپتیک آسپتین 26 سپتی اسکراب شامپو (نئو) دانلود کاتالوگ
27 بادی واش (BODYWASH) دانلود کاتالوگ
محلول زخم 28 هگزاسپت (بتاسپت) دانلود کاتالوگ
قبل از جراحی 29 بادی پرپ دانلود کاتالوگ
هایسپت 30 سرجی گارد (SURGIGUARD) دانلود کاتالوگ
بهداشت بانوان آسپتین 31 سپتی بادی دوش دانلود کاتالوگ
محلول تزریق 32 سپتی پرپ دانلود کاتالوگ
33 سپتی پرپ پلاس دانلود کاتالوگ
هایسپت 34 هایسپت پرپ (PREP) دانلود کاتالوگ
شوینده شوینده اختصاصی آسپتین 35 مدیکلین 116 (MEDICLEAN 116) دانلود کاتالوگ
36 مدیکلین 1616 (MEDICLEAN 1616) دانلود کاتالوگ
شوینده آنزیماتیک هایسپت 37 هایسپت انزومدیک 16 (ENZOMEDIC 16) دانلود کاتالوگ
38 هایساید ای زد 30 (HICIDE EZ-30) دانلود کاتالوگ
39 هایسپت انزومدیک 17 (ENZOMEDIC 17) دانلود کاتالوگ
محلول ضدعفونی کننده ابزار محلول ضدعفونی کننده ابزار کنسانتره آسپتین 40 سایاسپت HI دانلود کاتالوگ
هایسپت 41 هایسپت اینسترو (INSTRU) دانلود کاتالوگ
ضدعفونی کننده هوا آئروسل هایسپت 42 هایساید آکوا دانلود کاتالوگ
همودیالیز همودیالیز آسپتین 43 سیتروسیدین 20 دانلود کاتالوگ
44 سیتروسیدین 50 دانلود کاتالوگ
45 پرسیدین 3% دیالیز دانلود کاتالوگ
ضدعفونی کننده البسه لاندری آسپتین 46 پرسیدین منسوجات دانلود کاتالوگ
ضدعفونی کننده سطح بالا آندوسکوپ آسپتین 47 اسپورسیدین دانلود کاتالوگ
ابزار 48 پرسیدین RU دانلود کاتالوگ
آندوسکوپ و ابزار هایسپت 49 هایسپت OPA دانلود کاتالوگ
50 اندو استریل (ENDOSTERILE) دانلود کاتالوگ
51 هایسپت سپتو استریل (SEPTOSTERILE) دانلود کاتالوگ
52 هایسپت سپتو استریل آ (SEPTOSTERILE A) دانلود کاتالوگ
ضدعفونی کننده های حوزه دندانپزشکی دندانپزشکی هایسپت 53 هایساید برس دانلود کاتالوگ
54 هایساید کنترا دانلود کاتالوگ
55 هایساید ایمپرسن دانلود کاتالوگ
56 هایساید ایپرشن فوم دانلود کاتالوگ
57 هایساید ساکشن دانلود کاتالوگ
58 هایساید ساکشن پلاس دانلود کاتالوگ
59 هایساید اولتراسونیک دانلود کاتالوگ
محصولات تخصصی آزمایشگاه آزمایشگاهی هایسپت 60 محصولات تخصصی آزمایشگاهی دانلود کاتالوگ
به بالای صفحه بردن